Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000468638 postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 15 września  2000 r. - Dz.U.2020.1526 t.j.).

Siedzibą Spółki jest gmina Konarzyny.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 87

Utworzono dnia: 08.04.2021

Dokument wprowadził:
Bożena Miszewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.04.2021, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Podstawa prawna działania